مشاوره

مشاوره و برنامه ریزی دقیق برای پیاده سازی علمی پروژه های آسانسور و پله برقی با استاندارد های روز دنیا

توضیحات بیشتر

اجرا

تهیه ی نقشه ، آماده سازی چاهک ، پیاده سازی اصولی آهن کشی و نصب آسانسور

توضیحات بیشتر

طراحی

بررسی و مطالعه جزئیات فنی و معماری ساختمان ، طراحی و نقشه کشی آسانسور و پله برقی توسط پیشرفته ترین متدهای روز دنیا

توضیحات بیشتر

بازسازی

نوسازی ، عیب یابی و تعمیر تخصصی تمامی تجهیزات آسانسور و پله برقی به صورت کاملا استاندارد

توضیحات بیشتر

سرویس و نگهداری

سرویس و نگهداری آسانسور و پله برقی ، سرویس منظم ماهیانه ، ارائه چک لیست های سرویس و نگهداری

توضیحات بیشتر