مراحل اجرای پروژه :

روال کار اجرای پروژه ها معمولا به این صورت است که با مشخص شدن حجم کار اعم از تعداد طبقات یا ایستگاه ها برای آسانسور و بررسی های نهایی پروژه ، قیمت اولیه به مشتری ارائه داده شده و پس از توافقات اولیه مشتری و پیمانکار مراحل زیر به ترتیب طی می شوند و نهایتا پروژه طبق استاندارد های روز تحویل مشتری می شود .

مراحل انجام اجرای آسانسور و پله برقی :

 • امکان سنجی پروژه
 • اندازه گیری های مورد نیاز
 •  ارائه نقشه و محاسبات
 • تحویل پیش فاکتور و قرارداد اولیه
 •  عقد قرارداد نهایی
 • نصب و اجرای سازه آسانسور و پله برقی
 • نصب و اجرای ریل های راهنما و درب ها
 • نصب و اجرای مکانیکال آسانسور و پله برقی
 • نظارت و اتمام کارهای عمرانی و بنایی آسانسور و پله برقی
 •  بازرسی و تائید کیفیت آسانسور و پله  برقی طی سه مرحله
 • راه اندازی و تحویل به سازمان استاندارد
 • ارائه گواهینامه کیفیت آسانسور و پله برقی
 • تسویه حساب نهایی
 • انعقاد قرارداد سرویس و نگهداری
[siteorigin_widget class=”SiteOrigin_Widget_Button_Widget”][/siteorigin_widget]