تاریخچه ی آسانسور

تاریخچه ی صنعت آسانسور در جهان

 

از دیر باز تا کنون مساله ی جابه جایی آب از معضلات انسان بوده است ، بعده ها این خود آب بود که در تولید نیرو برای جابه جایی اجسام نقش به سزایی را ایفا کرد که در آغاز انقلاب صنعتی هنگامی که آب به بخار تبدیل شد ، تبدیل به خدمتگذاری قدرتمند گردید .

جالب است بدانید آسانسور های اولیه توسط نیروی آب به حرکت در می آمدند .

بخار آب که نقش وزنه ی تعادل آسانسور را بازی و کابین را به به بالا می کشید بخار آب واسطه ای برای بالا وپایین کشیدن یک پیستون درسیلندر پیش راندن یک موتور رانش مستقیم ویا کشیدن یک کابل بود .

نیروی آب میتوانست با قدرت عظیم خود بار های سنگینی را به سمت بالا بکشد .

“درطول دوره استفاده ازسیستم هیدرولیک صنعت آسانسور آموخت که چگونه با استفاده ماهرانه ازوزنه تعادل و آکومولاتور فشارآب راافزایش دهد”

در ابتدای استفاده از این فن آوری فقط بار های بزرگ توسط سیستم های هیدرولیک در اسکله ها ، کارخانه ها و کارگاه ها جابه جا می شدند .

ادامه مطلب