خدمات آسانسور و پله برقی شرکت دیبا صعود

اطمینان و اعتبار مهمترین شعار کاری ماست

بررسی و مطالعه طراحی معماری ساختمان ، طراحی و نقشه کشی آسانسور و پله برقی توسط پیشرفته ترین متدهای روز دنیا

آماده سازی چاهک ، تهیه ی نقشه ی دقیق و پیاده سازی آهن کشی اصولی

مشاوره و برنامه ریزی دقیق برای پیاده سازی علمی پروژه های آسانسور و پله برقی با استاندارد های روز دنیا

نو سازی ، عیب یابی و تعمیر تخصصی تمامی تجهیزات آسانسور و پله برقی به صورت دقیق

سرویس و نگهداری آسانسور و پله برقی ، سرکشی منظم ، ارائه چک لیست های سرویس و نگهداری