گیربکس

  • موتور ALBERTO SASSI
  • درب ها SELCOM و یا PRISMA ایتالیا با روکش استیل طرح دار و یا خش دار
  • کابین سوپر لوکس ایرانی

گیرلس

  • موتور ZEIHL-ABEGG و یا WITTUR
  • درب ها SELCOM و یا PRISMA ایتالیا با روکش استیل طرح دار و یا خش دار
  • کابین سوپر لوکس ایرانی