پروژه های انجام شده توسط شرکت دیبا صعود

۱) در پروژه های خاص ، با سازمان انرژی اتمی ایران همکاری کرده ایم.

۲) در منطقه ی پارس جنوبی نیز افتخار همکاری با پتروشیمی جم را داشته ایم.

۳) نصب و راه اندازی چند دستگاه آسانسور در دانشگاه علم و صنعت ایران را بر عهده داشته ایم.

۴) در شهر کرمانشاه با شرکت تعاونی ۱۸۲۰ تایر کورد همکاری کرده ایم.

۵) در شهر بیرجند ، آسانسورهای اکثر پروژه های دولتی توسط این شرکت نصب و راه اندازی گردیده است.

و با توجه به بهره گیری از توان بالای طراحی و مهندسی همکاران ، در پروژه هایی که نیازمند به طراحی خاص دارند ، در تمام نقاط کشور و در پروژه های مسکونی ، فقط در شهر هایی که دفتر و یا نمایندگی این شرکت فعال می‌باشد آمادگی همکاری دارد.