با پیوستن به حلقه ی مشتریان ما ، از سیستمهای حمل و نقل ساختمانی ایمن و مطمئن بهره مند شوید .

خدمات ما

اجرا

آماده سازی چاهک ، تهیه نقشه ، آهن کشی

طراحی

بررسی و مطالعه طراحی معماری ساختمان ، طراحی و نقشه کشی آسانسور و پله برقی با نرم افزار Lift Designer

مشاوره

مشاوره در زمینه ی نصب و بازسازی آسانسور و پله برقی

بازسازی

نوسازی و تعمیر آسانسور و پله برقی

سرویس و نگهداری

سرویس و نگهداری آسانسور مطابق با استاندارد ، ارائه چک لیست سرویس و نگهداری آسانسور

دیبا صعود ارائه دهنده خدمات مشاوره ، طراحی و اجرای آسانسور و پله برقی

برندهای قطعات آسانسور و پله برقی

آسانسور ویتور
آسانسور ziehlabegg
آسانسور prisma
آسانسور Gustav wolf
آسانسور سیکور
Client
Client
آسانسور سلکوم
آسانسور مارازی
آسانسور فیا
آسانسور start elevator
آسانسور فرماتور